De første 68 lande har underskrevet MLI-konventionen

De første 68 lande har underskrevet MLI-konventionen

68 lande underskriver MLI-konvention

Den 7. juni 2017 deltog 68 lande i en ceremoni i Paris for at markere underskrivelse af MLI-konventionen. MLI er forkortelse for det “MultiLaterale Instrument”, der er et elementerne i BEPS-projektet (Action point 15).

Kort fortalt er MLI en fælles platform for fremtidig definition og fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, da denne vil have direkte virkning på de DBO’er, som landene imellem aftaler sig til. Tilkendegivelsen af de 68 stater må anses for at være et skridt i denne retning, hvor målet ultimativt er at ensrette forståelsen af DBO’ernes artikler på de områder, som traditionelt har anvendt i skatteplanlægning – med erodering af indkomstgrundlaget til følge.

 

Danmarks rolle og deltagelse

Danmark var et af de underskrivende lande og dette beror blandt andet på baggrund af en aftale om øget fokus og indsats mod international skatteunddragelse, som alle partier i Folketinget bakker op om. Danmark har generelt taget forbehold i relation til MLI’ens virkning i relation til de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.

 

Virkning

Generelt må det erkendes, at MLI umiddelbart kommer til at have indflydelse på, hvordan vi fremadrettet skal fortolke dobbeltbeskatningsoverenskomster. Der er stadigvæk en række væsentlige lande, som endnu ikke har givet deres tilsagn eller accept om deltagelse. For at MLI’en kan have fuldstændig virkning i relation til formålet, er det nødvendigt, at alle lande deltager. Uanset hvordan eller hvornår de resterende lande tiltræder, så vil MLI’en medføre endnu et niveau til forståelse og fortolkning af de DBO, der er relevante i en given dobbeltbeskatnings-situation.

 

Spørgsmål og kommentarer

I det omfang der måtte være spørgsmål eller kommentarer, skal I ikke tøve med at henvende jer.